OM MEDITASJON

― En investering i egen helse ―

Meditasjon kan være så enkelt som å koble av og hvile tankene. Men selv foretrekker jeg guidede meditasjoner, hvor man bare kan lytte til en stemme og tømme hodet helt for andre tanker. Bare være tilstede og lytte til en behagelig stemme, som minner meg på å slappe av, puste dypt og koble meg på min indre styrke.

LYTT TIL NOEN DU LIKER
For meg har det alltid vært svært avgjørende hvem sine meditasjoner jeg lytter til, og at måten vedkommende guider på samsvarer med hva som treffer meg. Hvis ikke vil jeg ikke klare å la meg guide av stemmen, og hele opplevelsen blir mer forstyrrende enn til hjelp. Så prøv deg frem med noen meditasjoner, helt til du finner en stemme som er behagelig for deg. Finn en person du føler en genuin og som har gode intensjoner. Min erfaring er at hvis du har en positiv følelse til personen som guider deg gjennom meditasjonen, så vil du i mye større grad kunne få oppleve de positive virkningene av meditasjon. Det er alt for mange som opplever at meditasjon ikke passer for dem, når det egentlig bare handler om at de ikke har funnet den rette.

HVA SOM ER POSITIVT MED MEDITASJON
Det er utrolig mange positive sider ved å meditere, og jeg skal nevne noen av dem.
– Du kan oppleve at nervesystemet roer seg, så du opplever mindre uro og angst.
– Det kan påvirke hjernen din til å gi deg mer av de gode og fantastiske følelsene.
– Vonde følelser og uro kommer ofte som et resultat av vanskelige og negative tanker. Meditasjon kan hjelpe deg å endre ditt perspektiv, dine tanker- og handlingsmønstre. Det kan føre til at du tenker i et større perspektiv, ser mer mening bak utfordringer og føler deg mer positiv. Samtidig som meditasjon kan gi deg verktøy til å håndtere de utfordringene du møter, på en god måte.
– Du kan oppleve mer tilstedeværelse, som igjen forsterker sansene dine.
– Meditasjon kan hjelpe deg å håndtere smerter eller dempe dem.
– Du kan oppleve større selvtillit og bedre selvfølelse.
– Kreativiteten kan øke og mange kan oppleve nye inspirerende tanker.
– Du kan oppleve en effekt på humøret til det bedre, både direkte under meditasjonen og i etterkant.
– Søvnkvaliteten kan bli bedre og samtidig kan det å meditere være en god måte å sovne på. Det er nemlig sånn at underbevisstheten lytter og kan ta til seg en del av innholdet, selv om vi sover.
– Meditasjon kan gi deg energi og overskudd.
– Det kan påvirke immunforsvaret vårt på en positiv måte.
– Meditasjon kan gi mye bedre konsentrasjon og hjelpe deg å holde fokus.
– Meditasjon kan forsterke ønskene dine og bidra til at du når målene dine.
– Meditasjon kan hjelpe deg med pusten og det å gi slipp.
– Du kan oppleve å føle deg mer avslappet og finne en indre ro.
– Mange kan oppleve en følelse av å falle på plass i seg selv, eller bli gjenforent med sitt indre. Komme i kontakt med den du egentlig er og ønsker å være.
– Meditasjon kan balansere deg. Det kan gi deg hjelp med jording og å oppleve en følelse av trygghet og tillit.
++++++++++++++++++++

NEGATIVE OPPLEVELSER UNDER MEDITASJON
Det er noen som mener at meditasjon kan forsterke uro og angst, fordi de har opplevd en økning av dette under en meditasjon. Dette vil jeg gi en nærmere forklaring på nå. Meditasjon er en måte å se inn i oss selv på. Du åpner deg opp for ditt indre og oppretter en kontakt med kroppen din. Du lytter rett og slett til deg selv om hva kroppen din forteller, og lager rom for å ta imot hva enn som foregår på innsiden av deg. Det samme skjer når du mottar healing fra en healer. Du åpnes opp for å jobbe med det som ligger i dypet ditt. I noen tilfeller vil du da kunne oppleve at en uro eller angst øker, men dette er ikke noe å frykte. Det som skjer er at noe som har jobbet inni dypet av deg, ønsker å få komme opp til overflaten. Det trenger ikke alltid å være noe du er bevisst over at jobber i deg. Det kan være underbevisste eller undertrykte følelser som du ikke har hatt tid eller rom til å kjenne på i hverdagen. Men som plutselig overvelder deg under en meditasjon, fordi du har lagd et trygt rom til å slippe det hele frem. Så sett i et annet perspektiv, så betyr det at kroppen din tillater deg å slippe denne uroen opp av dypet, fordi den mener du er klar for å ta det imot og bearbeide det. Så når disse ubearbeidede følelsene stiger opp til overflaten, så kan du føle en sterk uro. Men vit at hvis du beholder roen, så vil den passere. Det handler om å bare lytte til den. Vær nysgjerrig på uroen. Hva handler den om? Hvilke følelser består den av? La den få flyte opp og uttrykke seg, for deretter å gi helt slipp. Tenk på det som en blokkering i deg som ønsker å forløses. Uroen øker mens det pågår og når den beveger seg opp i deg, fordi følelser trenger å få komme til uttrykk. Kanskje kommer det gråt eller andre følelser som trenger å passere gjennom deg. Bare tillat det å skje og du vil oppleve en stor lettelse etterpå. De som er redd for uroen og bryter meditasjonen, vil undertrykke følelsene igjen og bære de med seg videre. Men hvis du ikke er redd for uroen, og har tillit til at den er uttrykk for noe som ønsker å jobbe seg igjennom deg, så vil du klare å bearbeide og gi slipp. Da vil du føle deg mye bedre etterpå, og nye positive følelser kan få mer plass. Ha tillit til prosessen. Kroppen vet egentlig hvordan den skal jobbe med ting, men den trenger rom for å få prossesert det. Det er akkurat de tingene her som gjør at jeg personlig elsker meditasjon! Jeg får jobbet med følelsene mine, bearbeidet dem og får gi slipp. Det gir meg selvutvikling på høyt nivå og jeg elsker det. Den følelsen man får over tid, ved å kunne føle seg sterkere, tryggere og friere. At man har mer flyt i følelsene sine og en god kontakt med hva som foregår inni man. Det forsterker din indre kraft så enormt mye. Så konkludert, meditasjon fører ikke til mer uro eller negative følelser i livet ditt. Det bare tillater undertrykte negative følelser å få komme opp til overflaten og bli jobbet med, slik at du kan få bli friere og friskere.


ØNSKER DU Å TESTE EN AV MINE GUIDEDE MEDITASJONER PÅ YOUTUBE?