IMPRESSUM


Ansvarlig for hjemmesiden og virksomheten: Angelica Storli

Navn på foretak & eier: Angelica Storli
Organisasjonsnr: 926 337 181 – Enkeltmannsforetak
Medlem av: Det norske Healerforbundet
Foretaket ble opprettet: Januar 2021
Hjemmesiden ble publisert: Juni 2021
Adresse privat & jobb: Temtemoveien 32, 3053 Steinberg
Mail-adresse: angelica.storli@gmail.com
Tlf nummer: 973 30 495

Angelica Storli ♡ Hjemmeside
Temtemoveien 32, 3053 Steinberg
Organisasjonsnr: 926 337 181
angelica.storli@gmail.com
Tlf: 973 30 495